PET/CT Gratuit prin decontare CNAS - Affidea Romania (2023)

Decontarea examinării PET/CT în cadrul Sistemului Asigurărilor Sociale de Sănătate este posibilă dacă pacientul se încadrează în unul din criteriile de eligibilitate prezentate mai jos. Pacienții diagnosticati cu cancer, care au nevoie de examinarea PET/CT, se pot adresa direct Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate.

Investigaţiile PET/CT fiind decontate de catre Casele de Asigurări de Sănătate numai pentru următoarele afecţiuni.

Documentele necesare obTinerii avizului pentru efectuarea investigației PET/ CT gratuit: CNAS.

Descriere:Aplicabilitate & Recomandări:Tumoriale capului si gâtului (Tumori ale sferei ORL)Identificarea tumorii primare la pacienţii diagnosticaţi clinic cu adenopatie laterocervicală unică, având examen histopatologic de carcinom scuamos metastatic şi fără detecţie a localizării primare prin alte metode imagistice (CT, IRM);

Evaluarea răspunsului la tratament la 3-6 luni după radiochimioterapie la pacienţii cu mase tumorale reziduale;

Diagnosticul diferenţial al recidivei tumorale suspectate clinic, faţă de efectele locale ale radioterapiei.

Cancerele tiroidieneDetecţia bolii reziduale sau a recidivei cancerului tiroidian folicular cu nivele crescute de tireoglobulina şi scintigrama cu radioiod negativă;

Evaluarea evoluţiei carcinomului medular tiroidian tratat, asociat cu nivele de calcitonină cu investigaţii imagistice (CT, RMN, scintigrafie osoasă sau cu octreotide), normale sau echivoce.

Detecţia bolii reziduale sau a recidivei cancerului tiroidian papilar cu nivel crescut de tiroglobulina şi scintigrama cu radioiod negativă.

Cancerul mamarEvaluarea leziunilor multifocale sau a suspiciunii de recurenţă la pacienţi cu sâni denşi la examen mamografic;

Diagnosticul diferenţial al plexopatiei brahiale induse de tratament faţă de invazia tumorală la pacienţi cu examen RMN echivoc sau normal;

Evaluarea extensiei bolii la pacienţii cu tumori avansate loco-regional;

Cazuri cu suspiciune de leziuni de recidivă sau metastaze la distanţă în urma unor rezultate crescute ale examenelor de laborator (CA 15-3, fosfataza alcalină), sau suspiciune clinică cu investigaţii imagistice neconcludente sau negative.

Cancerul pulmonar cu celule "non small"(NSCLC)Stadializarea pacienţilor consideraţi eligibili pentru intervenţie chirurgicală: în mod specific pacienţii cu adenopatii mediastinale < 1 cm la examenul CT sau adenopatii mediastinale între 1 şi 2 cm la examenul CT şi pacienţi cu leziuni echivoce care ar putea reprezenta metastaze, cum ar fi mărirea de volum a glandei suprarenale;

Caracterizarea unui nodul pulmonar solitar cu dimensiuni peste 1 cm (în special în cazul unei biopsii eşuate sau în cazul în care există un risc crescut de pneumotorax la pacienţii cu comorbidităţi medicale);

Evaluarea suspiciunii de recidivă sau reluare a evoluţiei bolii clinic şi imagistic.

Cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC)Stadializarea pacienţilor cu SCLC cu boala limitată la examenul CT consideraţi apţi pentru terapie radicală.Neoplazii pleurale malignePentru ghidajul biopsiei la pacienţii cu suspiciune de leziune pleurală malignă: cu ingroşare pleurală; FDG are mai mică utilitate la pacienţii care prezintă doar revărsat pleural sau la cei cu istoric de pleurodeză;

Pentru excluderea diseminării extratoracice la pacienţii cu mezoteliom propuşi pentru terapie multimodală care include chirurgie radicală/decorticare.

Carcinom timicStadializarea pacienţilor consideraţi operabili;

Evaluarea leziunilor timice incerte dacă sunt considerate a beneficia de tratament radical.

Carcinoamele esofagieneStadializarea cazurilor cu indicaţie chirurgicală radicală, incluzând pacienţii care au primit tratament neoadjuvant;

Evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienţii cu investigaţii radiologice negative sau echivoce.

Carcinoamele gastriceStadializarea cazurilor cu indicaţie chirurgicală cu intenţie de radicalitate;

Reevaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă, potenţial operabile, cu investigaţii radiologice neconcludente sau negative.

Tumorile stromale gastrointestinale (G.I.S.T.)Stadializarea preterapeutică a pacienţilor care vor necesita probabil terapie sistemică;

Evaluarea răspunsului la terapia sistemică.

Carcinoame pancreaticeStadializarea cazurilor cu indicaţie chirurgicală cu intenţie de radicalitate şi investigaţii imagistice neconcludente;

Reevaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă cu investigaţii imagistice echivoce sau negative.

Notă: aproximativ 30 % din cazurile de adenocarcinom pancreatic pot să nu capteze FDG.

Carcinoamele colo-rectale
Stadializarea pacienţilor cu metastaze sincrone operabile la momentul diagnosticului;

Stadializarea preoperatorie în cancerul rectal;

Restadializarea pacienţilor cu recidive considerate rezecabile şi/sau leziuni metastatice considerate rezecabile;

Detecţia recidivelor la pacienţi cu markeri tumorali în creştere şi/sau suspiciune clinică de recidivă cu investigaţii imagistice normale sau echivoce;

Evaluarea maselor tumorale presacrate post tratament în cancerul de rect.

Carcinoamele ovarieneEvaluarea cazurilor cu suspiciune de recidivă în urma unor valori crescute ale CA125, cu investigaţii imagistice negative sau echivoce;

Evaluarea cazurilor cu suspiciune imagistică de reluare a evoluţiei bolii, cu CA 125 normal.

Carcinoamele uterineStadializarea sau restadializarea pacientelor cu carcinoame uterine (col/endometru) considerate apte pentru intervenţie chirurgicală exenterativă;

Stadializarea pacientelor cu cancer de col uterin suspicionate a avea boală avansată local, (cu leziuni suspecte cum ar fi adenopatii pelvine anormale la examen RMN) sau cu risc crescut pentru adenopatii para-aortice sau leziuni metastatice la distanţă;

Suspiciune de recidivă de carcinom de col uterin sau carcinom endometrial cu examene radiologice care să sugereze evoluţia bolii.

Tumori ale celulelor germinaleEvaluarea reluării evoluţiei bolii la pacienţii cu tumori nonseminomatoase, seminomatoase sau teratom, cu markeri tumorali crescuţi sau în creştere şi/sau investigaţii imagistice echivoce sau normale;

Evaluarea maselor reziduale postterapeutic la pacienţii cu tumori nonseminomatoase, seminom sau teratom.

Notă: Teratoamele mature diferenţiate pot să nu capteze FDG şi nu pot fi excluse în cazul unei investigaţii PET-CT negative.

Carcinoamele anale, vulvare şi penieneStadializarea cazurilor selectate pentru tratament radical şi care au investigaţii imagistice echivoce.LimfoameStadializarea pacienţilor cu Limfom Hodgkin sau cu limfoame non -Hodgkin agresive;

Evaluarea de etapă a răspunsului la tratament la pacienţii cu limfom Hodgkin sau limfoame non-Hodgkin agresive, după două-trei cicluri de chimioterapie;

Stadializarea pacienţilor cu limfom folicular în stadii incipiente, considerate eligibile pentru radioterapie;

Evaluarea răspunsului la tratament la pacienţii cu limfom Hodgkin sau limfoame non -Hodgkin agresive;

Evaluarea suspiciunii de recidivă la pacienţii simptomatici cu limfoame Hodgkin şi limfoame non-Hodgkin cu examen CT/RMN neconcludent;

Evaluarea pacienţilor pretransplant pentru aprecierea masei tumorale şi a oportunităţii transplantului;

Stadializarea suspiciunii de recidivă posttransplant;

Evaluarea răspunsului la tratamentul de linia a doua şi la tratamentele ulterioare la pacienţii cu limfoame avide FDG;

Excluderea afectărilor sistemice în limfoamele cutanate;

Determinarea extensiei şi identificarea locului potrivit pentru biopsie la pacienţii cu limfoame cu grad de malignitate scăzut la care este suspectată transformarea în limfom cu grad înalt de malignitate.

MieloameEvaluarea pacienţilor cu plasmocitom aparent solitar sau la pacienţii cu leziuni osteolitice ambigue;

Suspiciunea de recidivă la pacienţii cu mielom nesecretant sau cu boală predominant extramedulară.

Melanomul malignLeziuni metastatice cu indicaţie chirurgicală (ganglionare sau metastaze la distanţă);

Melanom cu ganglion santinelă pozitiv.

Tumori musculo-scheletaleStadializarea sarcoamelor de părţi moi de grad histologic înalt, dacă nu există deja evidenţa prezenţei metastazelor, în special sarcoamele Ewing, rabdomiosarcoame, leiomiosarcoame, osteosarcoame, histiocitom fibros malign, sinoviosarcoame şi liposarcoame mixoide;

Stadializarea pacienţilor cu sarcoame metastatice avînd indicaţie de metastazectomie hepatică sau pulmonară atunci când investigaţiile imagistice nu au evidenţiat determinări extrahepatice sau extrapulmonare care să contraindice intervenţia chirurgicală;

Evaluarea răspunsului la tratament în sarcoamele de grad înalt;

Evaluarea indicaţiei de amputaţie în sarcoamele de grad înalt, pentru excluderea determinărilor metastatice la distanţă;

Evaluarea iniţială (stadializarea) şi a raspunsului la chimioterapie în osteosarcoame;

Stadializarea iniţială şi evaluarea răspunsului la tratament la pacienţi cu sarcom Ewing şi examen scintigrafic osos negativ.

Tumori neuroendocrineEvaluarea beneficiului terapeutic la încheierea tratamentului sau evaluare postoperatorie;

Evaluarea determinărilor multifocale la pacienţii cu paragangliom propuşi pentru intervenşie chirurgicală.

Localizarea carcinoamelor oculte la pacienţii cu metastaze cu punct de plecare neprecizat.Detecţia localizării primare în situaţia în care investigaţiile imagistice sunt neconcludente.Indicaţii Pediatrice - PET-CT COPIILimfom Hodgkinstadializare;

evaluarea răspunsului la tratament după 2/4 cicluri de chimioterapie;

evaluare pre- şi postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari şi transplant autolog de celule stem;

evaluarea răspunsului la tratament la finalizarea tratamentului oncologic;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Limfom non-Hodgkinstadializare;

evaluarea răspunsului la tratament;

evaluare pre şi postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari şi transplant autolog de celule stem;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Sarcoame de ţesuturi moistadializare;

evaluarea răspunsului la tratament, în cursul tratamentului multimodal (pre-operator, pre-radioterapie), la finalizarea tratamentului oncologic;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Osteosarcomstadializare;

evaluarea răspunsului la tratament;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Sarcom Ewingstadializare;

evaluarea răspunsului la tratament, în cursul tratamentului multimodal (preoperator, preradioterapie), la finalizarea tratamentului oncologic;

evaluare pre şi postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari şi transplant autolog de celule stem;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Neuroblastomstadializare;

evaluarea răspunsului la tratament;

evaluare pre- şi postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari şi transplant autolog de celule stem;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Tumori cu celule germinale (toracice, abdominale, gonadale)stadializare;

evaluarea răspunsului la tratament;

evaluare pre şi postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari şi transplant autolog de celule stem;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Histiocitoză cu celule Langerhansevaluare preterapeutică;

evaluarea răspunsului la tratament;

evaluare pre şi postprocedură terapeutică de chimioterapie cu doze mari şi transplant autolog de celule stem;

suspiciune de recidivă/reluare de evoluţie evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Tumori hepatice malignestadializare;

evaluarea răspunsului la tratament (pre/postoperator);

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Tumori renale malignestadializare;

evaluarea răspunsului la tratament;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice

Malignitate cu sediu primar necunoscutlocalizarea tumorii primare:

stadializare;

evaluarea răspunsului la tratament;

suspiciune de recidivă evidenţiată prin alte investigaţii imagistice.

Tumori rare la copil, specifice adultului (cancer colorectal, cancer bronhopulmonar, neoplazii ale capului şi gâtului, melanom malign, neoplasm esofagian, gastric sau pancreatic, cancer tiroidian, GIST, tumori neuroendocrine, neoplasm de ovar, altele decât tumori cu celule germinale)aceleasi criterii ca în cazul pacienților adulți.

Documentul principal este reprezentat de referatul medical, completat de medicul curant - oncolog sau hematolog (după caz), avizat de coordonatorul de program oncologic.

În vederea aprobării decontării investigaţiilor PET/CT în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, pacienţii trebuie să depună la casele de asigurări de sănătate locale, OPSNAJ câte un dosar care să conţină obligatoriu următoarele documente:

Dosarele se depun la Casele de Asigurări de Sănătate judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, sau OPSNAJ, care le transmit prin fax, e-mail sau poştă la CNAS cu adresă de înaintare, având numărul de înregistrare al casei de asigurări de sănătate trimiţătoare, respective;

Conform actelor normative în vigoare, întreaga responsabilitate pentru dosarele incomplete revine în exclusivitate medicului curant şi caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pacienţii, ele fiind respinse de drept;

Comisia de experţi a CNAS analizează în sesiuni ordinare sau extraordinare lunare dosarele depuse şi emite decizii de aprobare / respingere a efectuării explorării;

Decizia este comunicată pacientului în format electronic (fax sau e-mail) la adresele de contact din referat şi către CAS în original;

Împreună cu documentele enumerate mai sus şi cu Decizia de aprobare a Comisiei de experţi CNAS, pacientul se programează la furnizorul de servicii medicale şi efectuează examinarea PET/CT;

Rezultatul investigaţiei va fi dus de către pacient atât in original cât şi in copie la medicul oncolog/hematolog curant.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 02/14/2023

Views: 5597

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.